Vergoeding incontinentiematerialen door DSW 2016

 

Reglement Hulpmiddelen

 

 • Incontinentiehulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding.
 • Voordat u de eerste keer het incontinentiemateriaal ontvangt van Bosman vindt er een intakegesprek plaats met een verpleegkundige van Bosman. Met dit gesprek zorgen we ervoor dat u het juiste materiaal ontvangt.
 • Bosman is een door DSW Zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Bosman verzorgt de declaratie voor u bij DSW Zorgverzekeraar.

 

Wanneer wordt incontinentiemateriaal vergoed? 

 

 • Als het urineverlies langer duurt dan twee maanden óf
 • Als het verlies van ontlasting langer duurt dan twee weken én hierdoor het dagelijks leven ernstig wordt verstoord en langdurig gebruik noodzakelijk is.
 • Wanneer het ziektebeelden betreft waarbij mag worden aangenomen dat de incontinentie niet vanzelf geneest en blaas- of bekkenbodemtraining niet helpen.
 • Wanneer het dient ter ondersteuning van blaas- of bekkenbodemtraining voor de duur van de therapie.
 • Verzekerden vanaf 3 jaar met een niet-fysiologische vorm van incontinentie hebben recht op vergoeding van absorberende incontinentiematerialen, mits zij aan de medische indicatie voldoen.
 • Verzekerden van 5 jaar of ouder kunnen aanspraak maken op vergoeding van incontinentieverbanden, mits zij aan de medische indicatie voldoen.
 • Verzekerden vanaf 21 jaar kunnen op recept incontinentiemateriaal vergoed krijgen, met een maximale vergoeding van 455 stuks per kwartaal.
 • Voor verzekerden jonger dan 21 jaar, moet de (huis)arts vooraf een aanvraag tot vergoeding indienen bij DSW.

 

Wanneer wordt incontinentiemateriaal niet vergoed?

 

 • Als er sprake is van nachtelijk bedplassen.
 • Verzekerden tot 3 jaar hebben nooit recht op vergoeding van incontinentieverbanden.
 • Nachtincontinentiemateriaal voor verzekerden jonger dan 21 jaar wordt niet vergoed.

 

Welke incontinentiematerialen worden er vergoed?

 

 • Wegwerp incontinentiemateriaal: inlegger, pant, fixatiebroekje, slip, verband, flex, vaginale- of anaaltampon, netbroekje in combinatie met inleggers.

 

Let op: in het geval er wegwerpmaterialen worden geleverd kan er geen onderlegger worden gedeclareerd. Onderleggers vallen niet meer onder de vergoeding. Een uitzondering wordt gemaakt voor (wasbare) onderleggers die gebruikt worden indien het verlies van bloed, wondvocht, urine of ontlasting dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door gebruik van een onderlegger kunnen worden opgelost. Er dient een medische indicatie van de behandelend arts aanwezig te zijn voordat kan worden overgegaan tot verstrekking van de onderlegger.

 

Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 


DSW | Stad Holland