Vergoeding incontinentiematerialen door Multizorg 2016

 

Multizorg VRZ werkt met een dagprijsvergoeding voor incontinentiematerialen. Dit betekent dat Bosman per dag een vast bedrag bij Multizorg VRZ in rekening brengt. Op uw bericht van vergoeding ziet u geen opsomming staan van materialen, maar de dagprijs. Bijvoorbeeld: januari (31 dagen x dagprijs), februari (28 dagen x dagprijs). Krijgt u van Bosman een voorraad incontinentiematerialen voor meerdere maanden? Dan worden de dagen van die maanden opgeteld, bijvoorbeeld: januari en februari (59 dagen x dagprijs).

 

Reglement Hulpmiddelen

 • Incontinentiehulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding.
 • Voordat u de eerste keer het incontinentiemateriaal ontvangt van Bosman vindt er een intakegesprek plaats met een verpleegkundige van Bosman. Met dit gesprek zorgen we ervoor dat u ingedeeld wordt in het juiste profiel en het juiste materiaal ontvangt.
 • Bosman is een door Multizorg VRZ gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Bosman verzorgt de declaratie voor u bij Multizorg VRZ.
 • U heeft een verwijzing nodig van een arts of verpleegkundige.

 

Wanneer wordt incontinentiemateriaal vergoed? 

 

 • Als het urineverlies langer duurt dan twee maanden óf
 • Als het verlies van ontlasting langer duurt dan twee weken én hierdoor het dagelijks leven ernstig wordt verstoord en langdurig gebruik noodzakelijk is.
 • Wanneer het ziektebeelden betreft waarbij mag worden aangenomen dat de incontinentie niet vanzelf geneest en blaas- of bekkenbodemtraining niet helpen.
 • Wanneer het dient ter ondersteuning van blaas- of bekkenbodemtraining voor de duur van de therapie.
 • Verzekerden vanaf 3 jaar met een niet-fysiologische vorm van incontinentie hebben recht op vergoeding van absorberende incontinentiematerialen, mits zij aan de medische indicatie voldoen.
 • Verzekerden van 5 jaar of ouder kunnen aanspraak maken op vergoeding van incontinentieverbanden, mits zij aan de medische indicatie voldoen.

 

Wanneer wordt incontinentiemateriaal niet vergoed?

 

 • Als er sprake is van nachtelijk bedplassen.
 • Verzekerden tot 3 jaar hebben nooit recht op vergoeding van incontinentieverbanden.

 

Welke incontinentiematerialen worden er vergoed?

 

 • Wegwerp incontinentiemateriaal: inlegger, pant, fixatiebroekje, slip, verband, flex, vaginale- of anaaltampon, netbroekje in combinatie met inleggers.

 

Let op: in het geval er wegwerpmaterialen worden geleverd kan er geen onderlegger worden gedeclareerd. Onderleggers vallen niet meer onder de vergoeding. Een uitzondering wordt gemaakt voor (wasbare) onderleggers die gebruikt worden indien het verlies van bloed, wondvocht, urine of ontlasting dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door gebruik van een onderlegger kunnen worden opgelost. Er dient een medische indicatie van de behandelend arts aanwezig te zijn voordat kan worden overgegaan tot verstrekking van de onderlegger.

 

Gemiddeld verbruik

 

Hoeveel incontinentiemateriaal u vergoed krijgt, hangt af van het patiëntprofiel waar u onder valt. Een patiëntprofiel is een indeling die gebaseerd is op de mate en zwaarte van incontinentie. Deze mate en zwaarte van incontinentie bepalen de hoeveelheid en absorptievermogen van het materiaal dat u krijgt. Uw profiel kan veranderen als de medische of persoonlijke situatie verandert. In welk profiel u valt en welk materiaal en merk u krijgt, is/wordt bepaald tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige van Bosman. U ontvangt van Bosman altijd de materialen die het best passend zijn in uw situatie. 

 

Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 


ASR | De Amersfoortse | Ditzo | Beter Dichtbij | ONVZ | PNOzorg | VvAA | Eno | Salland | Energiek | HollandZorg | Zorg en Zekerheid 

 

Multizorg maakt gebruik van de volgende tussenpersonen: IAK | Aevitae