Vergoeding urologiematerialen door DSW 2016

 

Reglement hulpmiddelen

 

  • Urologische Hulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering
  • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding
  • Voordat u de eerste keer urologische Hulpmiddelen ontvangt van Bosman vindt er een intakegesprek plaats met een verpleegkundige van Bosman
  • Bosman is een door DSW Zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder
  • Bosman verzorgt de declaratie voor u bij DSW Zorgverzekeraar
  • U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts

 

 

Richtlijnen verbruik urologische hulpmiddelen

Hoeveel urologiemateriaal u precies vergoed krijgt, hangt af van het patiëntprofiel waar u onder valt. In welk profiel u valt en welk materiaal en merk u krijgt, is/wordt bepaald tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige van Bosman.

 

Bijzonderheden:

 

  • Urineopvangzakken bij intermitterend katheteriseren worden in principe niet vergoed, alleen als er een duidelijke medische indicatie voor is.
  • Bosman is verantwoordelijk voor het doelmatig leveren van urologische producten.

 

Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 


DSW | Stad Holland