Vergoeding urologiematerialen door Menzis 2016

 

Reglement Hulpmiddelen

 

 • Urologische Hulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering
 • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding
 • Voordat u de eerste keer urologische Hulpmiddelen ontvangt van Bosman vindt er een intakegesprek plaats met een verpleegkundige van Bosman
 • Bosman is een door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder
 • Bosman verzorgt de declaratie voor u bij Menzis
 • U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts

 

Wanneer worden er urologiematerialen vergoed?

 

U heeft recht op urologiematerialen indien sprake is van één van de volgende indicaties:

 • U incontinent bent, immobiel en aangewezen op verplegingen waarbij het gebruik van absorberende materialen niet voldoet of niet gewenst is;
 • Urologische en neurologische aandoeningen die niet voor operatie in aanmerking komen en waarbij het gebruik van absorberende materialen niet afdoende of gewenst is.
   

Richtlijnen verbruik urologische hulpmiddelen

Hoeveel urologiemateriaal u precies vergoed krijgt, hangt af van het patiëntprofiel waar u onder valt. In welk profiel u valt en welk materiaal en merk u krijgt, is/wordt bepaald tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige van Bosman.

 

Bijzonderheden:

 

 • Urineopvangzakken bij intermitterend katheteriseren worden in principe niet vergoed, alleen als er een duidelijke medische indicatie voor is.
 • Bosman is verantwoordelijk voor het doelmatig leveren van urologische producten.

 

Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 


Menzis | Anderzorg | HEMA | Azivo | Confior