Extra diabeteshulpmiddelen bestellen

 

Uw zorgverzekeraar geeft in uw polis aan hoeveel diabeteshulpmiddelen u binnen een bepaalde periode mag bestellen en hoe vaak u dat mag doen. Als u de aangegeven hoeveelheid overschrijdt, dan kan het zijn dat u de kosten daarvan zelf moet betalen. Dat is niet het geval als uw verpleegkundige goedkeuring geeft voor het meerverbruik. Voordat wij de extra hulpmiddelen leveren, overleggen wij hierover altijd eerst met uw verpleegkundige.

 

Goedkeuring van uw arts of verpleegkundige

Als blijkt dat u bijvoorbeeld extra teststrips nodig heeft, dan moet uw behandelend arts of verpleegkundige hiervoor goedkeuring geven. Pas als dit akkoord is, sturen wij u de middelen toe. We gaan hierbij ook voor u na of dit meerverbruik door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

 

Voorkomen van verspilling

Wij voorkomen graag verspilling van materialen. Dat betekent dat we proberen om ‘onnodige’ bestellingen tegen te gaan. Daarmee bedoelen we dat het voor u niet nodig is om veel meer hulpmiddelen in huis te hebben dan noodzakelijk. Als u te veel bestelt, houdt u materialen over die uiteindelijk niet worden gebruikt. Dat vinden wij verspilling en dat is zonde van het geld en het milieu. Door zo veel mogelijk op maat te leveren, besparen we veel geld. Zo werken we samen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de gezondheidszorg.

       

Extra bestellen voor uw vakantie

Als u voor langere tijd op vakantie gaat, moet u wellicht extra hulpmiddelen bestellen. Het verschilt per zorgverzekeraar of u extra hulpmiddelen kunt bestellen en hoeveel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u voor de betreffende periode extra kunt bestellen. Maar het kan ook zijn dat u tijdens die vakantieperiode zelf uw hulpmiddelen kunt regelen bij bijvoorbeeld de lokale apotheek. U declareert dan zelf uw hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar.

 

Meer over diabetes en vakantie >