Vergoeding diabetesmaterialen door De Friesland 2017

 

De Friesland voert ten opzichte van 2016 geen wijzigingen door in het beleid als het gaat om de levering van diabetesmaterialen. Bent u verzekerd bij De Friesland dan krijgt u een vergoeding voor de hulpmiddelen die staan in het Reglement Hulpmiddelen.

 

Reglement Hulpmiddelen

 

  • Diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
  • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding.
  • Bosman is een door De Friesland gecontracteerde zorgaanbieder.
  • Bosman verzorgt de declaratie voor u bij De Friesland.
  • U heeft een verwijzing nodig van een arts of verpleegkundige.

 

Verbruiksnormen

 

  • Voor diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen waarbij behandeling met insuline wordt overwogen, op voorschrift van de behandeld arts: maximaal 100 teststrips.
  • Voor diabeten met een vastgesteld doseringsschema voor 1 tot 2 insuline-injecties per dag: maximaal 100 teststrips per drie maanden.
  • Diabeten die op geleide van het bloedsuikergehalte 3 of meer insuline-injecties per dag gebruiken, dan wel gebruik maken van een insulinepomp: maximaal 400 teststrips per drie maanden.
  • Bloedglucosemeter: 3 jaar (geen vergoeding, wordt gratis verstrekt).

 

Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

 


De Friesland | Kiemer