Vergoeding diabetesmaterialen door DSW 2017

 

DSW voert ten opzichte van 2016 geen wijzigingen door in het beleid als het gaat om de levering van diabetesmaterialen. Bent u verzekerd bij DSW dan krijgt u een vergoeding voor de hulpmiddelen die staan in het Reglement Hulpmiddelen.

 

Reglement Hulpmiddelen

 

  • Diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
  • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding.
  • Bosman is een door DSW gecontracteerde zorgaanbieder.
  • Bosman verzorgt de declaratie voor u bij DSW.
  • U heeft een verwijzing nodig van een arts of verpleegkundige.

 

Verbruiksnormen

 

  • Diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen: maximaal eenmalig 100 teststrips.
  • Diabeten die 1-2 maal per dag een insulineinjectie nodig hebben: maximaal 100 strips per 3 maanden.
  • Diabeten die 3 of meer insuline injecties per dag nodig hebben of diabeten die een insulinepomp hebben: maximaal 400 teststrips per 3 maanden.
  • Diabeten die zeer moeilijk op insuline instelbaar zijn - zowel tijdelijk als blijvend - of indiende verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: meer dan 400 teststrips per 3 maanden (het aantal extra teststrips waar de verzekerde aanspraak op kan maken wordt bepaald door de zorgverzekeraar).
  • Voor gebruikers van de omnipod: 1 plakker per 3 dagen.

 

De hierboven genoemde aantallen zijn indicatief. Hiervan kan alleen afgeweken worden wanneer uit de aanvraag van huisarts, medisch specialist of diabetesverpleegkundige een duidelijke medische noodzaak blijkt. Meerverbruik moet worden aangevraagd. Middelen voor het meten van ketonen vallen niet onder hulpmiddelenzorg maar behoren tot de medische specialistische zorg.

 

Wilt u meer informatie over deze bloedglucosemeters, bekijk ze dan via onze website MijnBosman.com. Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Gebruikt u een pomp, dan worden alle pomptoebehoren vergoed.

 


DSW | Stad Holland