Wat houdt de garantieservice in?

Als jouw bloedglucosemeter, insulinepomp, insulinepen of prikpen defect is of gestolen wordt, dan zorgen wij direct voor een alternatief. We vragen jou om de eventuele kosten terug te vragen aan de verzekering. Of wij regelen de vergoeding bij de fabrikant. Mochten die twee opties niet lukken, dan nemen wij de kosten voor onze rekening. Jij hoeft hier niets voor te betalen en ook geen rekening te houden met een eigen risico. De garantieservice is gratis.  

Hoe werkt de garantieservice?

Bij een defect of diefstal neem je contact op met onze klantenservice. Onze klantadviseur zorgt ervoor dat je een vervangende meter, pomp of pen ontvangt. Gaat het om een technisch defect aan de insulinepomp? Dan kun je doorverwezen worden naar de fabrikant van de pomp.  

Wanneer geldt de garantieservice?

De garantieservice gaat direct in zodra je de bloedglucosemeter, insulinepen of prikpen bij ons bestelt. Wanneer je langer dan een halfjaar de materialen die bij je insulinepomp horen door ons laat verzorgen, geldt deze service ook voor je insulinepomp. 

Welke voorwaarden gelden voor de garantieservice?

De voorwaarden voor de garantieservice staan opgenomen in onze algemene voorwaarden

 

In het kort komt het op het volgende neer: 

  • Aan de garantieservice zijn geen kosten verbonden en er geldt geen eigen risico. 
  • Uitgesloten van de garantieservice zijn onder andere: normale slijtage, defect door verkeerde bediening, onachtzaamheid of fabricagefout, en disposables. 
  • De garantieservice vergoedt per jaar maximaal twee insulinepompen, bloedglucosemeters, insulinepennen en prikpennen. Deze hulpmiddelen zijn op jouw naam uitgegeven.