Body tekst

Injectiespuiten en naaldencontainer

Naaldencontainers kun je inleveren bij de gemeentewerf of milieustraat in je woonplaats. In veel gevallen kan dat ook bij je apotheek. Insulinenaalden, lancetten en wegwerpspuiten vallen onder klein gevaarlijk afval en worden daarom apart ingezameld in speciaal daarvoor bestemde containers.

Als je naaldencontainer vol is, dan kun je bij Bosman een nieuwe bestellen in combinatie met je hulpmiddelen.

Incontinentiemateriaal

Veel gemeentes hebben speciale incontinentie-afvalzakken. Hierin kun je incontinentiemateriaal of babyluiers verzamelen en deponeren in speciale bakken of containers. Is er geen aparte inzamelplek? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een vermindering of vrijstelling op de afvalstoffenheffing. Bij de gemeente waarin je woont kun je navragen of deze regeling bestaat en hoe je daarvoor in aanmerking komt.

Bosman kan je helpen aan een verklaring die je op kunt sturen aan je gemeente over het structureel gebruik van medische hulpmiddelen.

Stomamateriaal

Stomadragers hebben te maken met veel losse en voorverpakte producten vanwege hygiëneredenen. Dit betekent automatisch ook meer afval. In principe kan dit worden weggegooid als restafval. Wel loont het om na te vragen of er een regeling is voor een vermindering of vrijstelling op de afvalstoffenheffing. Bij de gemeente waarin je woont kun je navragen of deze regeling bestaat en hoe je daarvoor in aanmerking komt.

Bosman kan je helpen aan een verklaring die je op kunt sturen aan je gemeente over het structureel gebruik van medische hulpmiddelen.

Kartonnen verpakkingen

Kartonnen dozen horen bij het oud papier. In diverse gemeentes wordt dat een keer per maand aan huis opgehaald of regelmatig door verenigingen ingezameld.

 

Wij staan klaar voor al je vragen