Hieronder kunt u zien waarvoor u toestemming heeft gegeven, wat dat betekent en hoe u deze toestemming kunt wijzigen of intrekken. 

 

Toestemming aan uw zorgaanbieder om uw persoonsgegevens door te sturen naar Bosman zodat Bosman u kan voorzien van haar dienstverlening (gecontracteerde hulpmiddelenzorg) en indien noodzakelijk te kunnen communiceren met Bosman over de dienstverlening.  

Uw toestemming toegelicht 

Om gebruik te maken van de dienstverlening van Bosman is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens deelt met Bosman. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, zorgindicatie, informatie over het door u gebruikte of gewenste medische hulpmiddel, informatie over uw behandelaar/verwijzer en uw zorgverzekering. 

Bosman verwerkt deze gegevens in verband met het leveren van de hulpmiddelen en het verzorgen van de declaratie bij uw zorgverzekeraar, slaat deze gegevens op, beoordeelt deze, ziet deze in, vult deze aan, archiveert deze en neemt indien noodzakelijk contact op met uw behandelaar. 

Wijzigen of intrekken 

U kunt uw toestemming makkelijk wijzigen of intrekken door contact op te nemen met Bosman of uw zorgaanbieder met dit verzoek. Als u uw toestemming intrekt, stopt de dienstverlening via Bosman, deze zal uw persoonsgegevens conform wet- en regelgeving voor een periode van 20 jaar archiveren. 

Voor het intrekken of wijzigen van uw toestemming kunt u contact opnemen met Bosman, tel: 0800 - 0662 Of via uw zorgaanbieder. 

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Bosman, tel 0800 - 0662.

 

Toestemming aan Bosman om contact met u op te nemen. 

Uw toestemming toegelicht 

Om medische hulpmiddelen aan u te kunnen verstrekken, is het noodzakelijk dat Bosman een medisch dossier bijhoudt, en dat er onder andere een intake bij u wordt afgenomen. De bestelde materialen worden besproken, evenals uw persoonlijke situatie waarvoor de materialen nodig zijn. Uw gegevens worden opgeslagen in uw medisch dossier. Indien nodig wordt er contact opgenomen met uw behandelaar. 

Wijzigen of intrekken

Voor het intrekken of wijzigen van uw toestemming kunt u contact opnemen met Bosman, tel: 0800 - 0662. 

Als u uw toestemming intrekt, stopt de dienstverlening via Bosman, zij zullen uw persoonsgegevens conform wet- en regelgeving voor een periode van 20 jaar archiveren. 

 

Toestemming aan Bosman voor het informeren van uw zorgaanbieder over de medische hulpmiddelen die aan u zijn geleverd. 

Uw toestemming toegelicht 

Uw zorgaanbieder wil graag op de hoogte worden gehouden van de door Bosman verstrekte hulpmiddelen. Uw zorgaanbieder wil daarom graag geïnformeerd worden over de door Bosman aan u verstrekte medische hulpmiddelen. 

Dit met als doel dat uw eigen zorgaanbieder uw eventuele vragen kan beantwoorden, uw hulpmiddelengebruik kan monitoren ook in relatie met andere genees- en/of hulpmiddelen die u gebruikt. 

Het terugkoppelen van deze informatie zal enkel plaatsvinden via een beveiligde online omgeving. 

Wijzigen of intrekken

Voor het intrekken of wijzigen van uw toestemming kunt u contact opnemen met Bosman, tel: 0800 - 0662. 

Het intrekken van deze toestemming heeft geen invloed op leveringen van medische hulpmiddelen door Bosman; deze kunnen gewoon door blijven gaan. Uw eigen zorgaanbieder wordt hier dan niet meer over geïnformeerd. 

 

Over Bosman

Bosman is een leverancier van medische hulpmiddelen. Bosman heeft contracten met alle zorgverzekeraars en regelt de declaratie rechtstreeks met hen. Bosman verstrekt de benodigde hulpmiddelen rechtstreeks aan u op uw huisadres. U kunt voor vragen omtrent de levering van uw hulpmiddelen direct contact opnemen met Bosman. 

  

Bosman levert een breed assortiment aan hulpmiddelen en ondersteuning. Naast hulpmiddelen voor diabeteszorg levert Bosman voor alle zorgverzekeraars ook hulpmiddelen op het gebied van continentie, stoma- en wondzorg.

 

Meer over Bosman

Meer over privacy

Contact

Postbus 7912, 5605 SH Eindhoven 
Kvk 17082092 

 

0800 - 0662 (gratis)