Visie & missie

 

Bosman zorgt er met hulpmiddelen en ondersteuning voor dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van uw aandoening. Maar u bent voor uw zorg natuurlijk ook afhankelijk van andere professionals. U gaat naar de arts voor behandelingen en controles. De verpleegkundige ondersteunt u bij de behandeling. Uw verzekeraar zorgt voor de vergoeding. En de overheid bepaalt de regels rondom die verzekering. Dat een goede samenwerking tussen al die partijen essentieel is om u de best mogelijke zorg te bieden, hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen. Zeker nu de zorg alsmaar duurder wordt. Bosman maakt zich daar hard voor.

 

Inzetten voor goede en betaalbare zorg

De zorg dreigt een extreem kostbaar goed te worden. Dat komt onder andere doordat mensen in Nederland steeds ouder worden, maar ook door veranderende leefgewoonten. Als we niets doen, kan het straks zomaar zo zijn dat u meer dan een kwart van uw inkomen aan zorgkosten kwijt bent. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. Om ervoor te zorgen dat u ook in de toekomst gebruik kunt maken van de zorg die u nodig heeft, is het dus hard nodig dat we kritisch kijken naar de kosten van die zorg. Maar tegelijkertijd moeten we de kwaliteit wel op peil houden. Daar voelen we ons bij Bosman verantwoordelijk voor.

 

De zorg is er voor iedereen, daar zorgen we samen voor

Dat betekent níet dat we kiezen voor de goedkoopste hulpmiddelen. Waar we wél voor gaan, is de beste en meest duurzame oplossing. Voor u, voor de zorg én voor het milieu. Dat een goede samenwerking tussen alle partijen hierbij onmisbaar is, realiseren we ons bij Bosman maar al te goed. Sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat we alleen door het gesprek aan te gaan de zorg beter en efficiënter kunnen maken. Onze visie is niet voor niets: de zorg is er voor iedereen, daar zorgen we samen voor. Daarom doen we meer dan het leveren van de juiste middelen op de juiste tijd en de juiste plaats.

 

Samen naar slimmer, beter en eenvoudig

We kijken dus verder dan onze hulpmiddelen. We bedenken ook nieuwe ideeën en activiteiten die helpen de zorg slimmer, beter en eenvoudig in te richten. Dat doen we bevlogen, vanuit onze deskundigheid en betrokkenheid. Om die ideeën en activiteiten te realiseren, hebben we al onze zorgpartners hard nodig. Daarom zitten we veelvuldig om tafel met behandelaars, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid. Samen met al die partijen zoeken we continu naar de beste, slimste en eenvoudigste manier om u van dienst te zijn. Daarbij handelen we met de grootste zorg; dat zit in onze genen.

 

Samenwerkingsverbanden

En dat blijft niet slechts bij woorden. Zo hebben we de afgelopen jaren veel succesvolle samenwerkingsverbanden opgezet. Bijvoorbeeld met de Bas van de Goor Foundation, die jongeren met diabetes informeert over de positieve gevolgen die sporten op hen heeft. Maar ook met Diabeter, een speciaal diabetesbehandelcentrum voor kinderen en jongeren. Door onze betrokkenheid kan de behandelaar meer tijd vrijmaken voor de patiënt. Zo helpen we op verschillende manieren de zorg slimmer, beter en eenvoudig in te richten. Met als uiteindelijk doel: u  - en straks uw kinderen, kleinkinderen en generaties daarna - de beste mogelijk zorg bieden. Bosman zorgt ervoor.