Simavita

 

SIM AssessPlus

Incontinentiemanagement op basis van feiten

 

Het goed in kaart brengen van urineverlies kan erg lastig zijn. Zeker indien uw cliënt hier zelf niet aan kan bijdragen. Met behulp van SIM AssessPlus maakt u een continentiezorgplan gebaseerd op feiten. De draagbare sensortechnologie van SIM (Smart Incontinentie Management) AssessPlus laat een besparing op operationele kosten zien, verbetert de waardigheid en kwaliteit van leven en draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van continentiezorg in zorginstellingen en de thuiszorg.

 • Voordelen

  Inzet van het SIM (Smart Incontinence Management) AssessPlus systeem voorkomt dat bewoners ernstiger incontinent worden op het moment dat ze in een zorginstelling gaan wonen en  meegaan in de structuur van de afdeling. Met het SIM systeem gaan de verzorgenden juist mee in het incontinentiepatroon van de bewoners. De kwaliteit van leven staat voorop!

   

  Bovendien zorgt SIM voor optimalisatie in het gebruik van incontinentiemateriaal en dus lagere operationele kosten. Door het beperken van niet succesvol toiletbezoek wordt de zorgtijd gereduceerd.

   

  ·         Verbetering van de kwaliteit van leven

  ·         Persoonlijk continentiezorgplan op basis van feiten

  ·         Succesvol toiletbezoek

  ·         Optimaal gebruik van incontinentiemateriaal

  ·         Efficiënter inzetten van zorgtijd

  ·         Reductie van valincidenten en huidschade

 • Werking

  Een sensor in het incontinentiemateriaal meet gedurende drie dagen nauwkeurig het urineverlies. Daarnaast wordt door verzorgenden het plassen op het toilet, po of in de urinaal gemeten en geregistreerd op een tablet. Het urineverlies wordt na de assessment weergegeven in een grafiek, gekoppeld aan het patroon van drinken, toiletbezoek en verschonen. Zo ontstaat een compleet beeld van het urineverlies en de vochtbalans. Dit patroon vormt de basis voor een individueel en op feiten gebaseerd continentiezorgplan, wat kan worden opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier.

   

  1. Pod en Sensor verzamelen het werkelijke urineverlies

  2. Observaties worden opgeslagen op de tablet

  3. Gegevens worden gesynchroniseerd en geanalyseerd

  4. Adviezen worden automatisch opgesteld en weergegeven in een schema

   

 • Productinformatie

   

  assessPLUS is de eerste draagbare sensor ontwikkeld als een geautomatiseerde oplossing voor verzorgenden om het incontinentiepatroon vast te stellen. De draagbare sensor is ontworpen om automatisch het urineverlies tijdens een assessment periode van 3 dagen te meten. Met de verzamelde gegevens analyseert de software de meeste geschikte toilettijden, capaciteit van het incontinentiemateriaal en het aantal verschoningen. Hiermee kan het continentiezorgplan worden opgesteld.

   

  assessPLUS is de nieuwe generatie software applicatie van SIM™ Smart Incontinence Management Solution en maakt het gebruik van draagbare sensoren net zo eenvoudig als andere “clip and go” toepassingen in de zorg.

   

  assessPLUS kenmerken:

  • Eenvoudig deelnemergegevens invoeren

  • Walk-away gegevens verzamelen

  • Automatisch opstellen zorgplan

  • Wi-Fi optie voor data transport

   

  assessPLUS zorgt voor het in kaart brengen van het incontinentiepatroon zonder te moeten gissen. Het proces is eenvoudig: “Clip and Go”, voor het meten van urineverlies. Registreer gegevens over toiletgang, vochtinname en verschoningen. De software analyseert en stelt een zorgplan advies op, gebaseerd op feiten, wat opgeslagen kan worden in het eigen EPD.

 • Veelgestelde vragen

   

  DRAAGT DE SENSOR (LUIER) COMFORTABEL?

  De SIM™ sensor wordt op zijn plaats gehouden door een elastische broek. Tijdens de duur van de assessment kan de cliënt zijn/haar eigen kleren dragen.

   

  HOE LANG WORDT DE SIM™ SENSOR GEDRAGEN?

  De SIM™ sensor wordt tijdens een 3 dagen durende incontinentie assessment gedragen. Uiteraard wordt de sensor met regelmaat verschoond.

   

  KAN IK NORMAAL NAAR HET TOILET BLIJVEN GAAN?

  Gedurende het assessment zal het verschonen en het toilet bezoek verlopen zoals u gewend bent. Alleen dient u nu de verzorgende in te seinen, zodat het toilet bezoek wordt genoteerd.

   

  KAN IK TIJDENS EEN SIM™ ASSESSMENT ALLES DOEN?

  SIM™ laat het toe alle activiteiten die u gewend bent te doen. Laat het uw verzorgende wel weten als u naar het toilet gaat.

   

  IS HET MOGELIJK HET GEBOUW TE VERLATEN TIJDENS EEN ASSESSMENT?

  Ja, dit kan maar doet u dit wel in overleg met de verzorgende.