Algemene wondzorg, de basis

Wondzorg – meer dan alleen een verband aanleggen – vereist een holistische visie van de verpleegkundige: kijken naar onderliggende pathologie, leefomgeving, prognose en wensen van de patiënt.  

 

Verpleegkundigen dienen kennis te hebben van verschillende soorten wonden: herkennen, beoordelen en het juiste type verband toepassen. Ook is het van belang dat ze bij complicaties of complexe wonden een arts raadplegen, om te beoordelen of verdere diagnostiek of een verwijzing naar een wondexpertisecentrum nodig is.  

 

2 uur = 2 accreditatiepunten

Producten in de wondzorg

Het verzorgen van een wond vereist kennis. Er zijn namelijk talloze wondzorgproducten op de markt en je zoekt naar het meest passende hulpmiddel voor jouw patiënt. Daarom moet je de eigenschappen van het verband weten, kennis hebben van wondgenezing en de juiste producten kiezen. Alleen als de verpleegkundigen dit allemaal goed in kaart hebben, kunnen ze doelgericht werken bij het verzorgen van een wond.  

 

2 uur = 2 accreditatiepunten

Skin tears

Skin tears zijn een groeiend probleem in de wondzorg, vooral onder ouderen. De scholing gaat in op de veranderingen van de ouder wordende huid en het verhoogde risico op skin tears. We leren je hoe je ze classificeert en behandelt. En hoe je kiest voor het juiste wondverbandmateriaal. De sleutel tot geslaagd wondmanagement is preventie: met educatie kunnen we de impact van skin tears verminderen. Praktische aanbevelingen zijn een onderdeel van de scholing.  

 

2 uur = 2 accreditatiepunten

De zorg voor een patiënt met een ulcus cruris

De zorg voor een patiënt met een ulcus cruris vereist een holistische visie. Deze scholing gaat in op de verschillende oorzaken van een ulcus cruris. Daarbij komen anatomie en fysiologie aan bod. Ook bespreken we de verschillende behandelwijzen en de toepassing van de theorie in de praktijk. We ondersteunen de scholing met beeldmateriaal uit de praktijk. 

 

2 uur = 2 accreditatiepunten

Workshop ambulante compressietherapie

Ambulante compressietherapie vereist specifieke kennis en vaardigheden van de verpleegkundige. Deze workshop bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. In het theoriedeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • wat ambulante compressietherapie is 
  • hoe ambulante compressietherapie werkt 
  • alles over indicaties en contra-indicaties 
  • verschillende materiaaleigenschappen en methodes  
  • keuze en evaluatie van een compressiemethode 

 

Tijdens het praktijkdeel oefenen we, onder begeleiding van experts, met het toepassen van ambulante compressietherapie. We gebruiken verschillende materialen. De volgende methodes komen aan bod: 

 

  • verbandkousen 
  • korte rekzwachtel 
  • meerlaagse systemen 
  • adjustable compression devices (klittenbandsystemen) 
  • buisverband 

 

3 uur = 3 accreditatiepunten

De preventie, diagnostiek en behandeling van decubitus en de vergelijking met incontinentie-dermatitis

Decubitus (ook wel: doorliggen) is een veelvoorkomende aandoening. Tijdens deze scholing besteden we aandacht aan de oorzaak van decubitus en de factoren die van invloed zijn op het ontstaan ervan. We bespreken de categorieën van een decubituswond, maken de vergelijking met incontinentie-dermatitis, en besteden aandacht aan preventie. Ook de diagnostiek en de beoordeling volgens het TIME-model komen aan bod. 

 

De term ‘decubitus’ komt van gangrena per decubitum en betekent letterlijk: weefselversterf door het liggen. Decubitus komt voor in alle situaties waarin zachte weefsels langere tijd belast worden door druk en door schuifkrachten. Bijvoorbeeld bij langdurig liggen, zitten, fixatie van prothesen, orthesen, drains, beademingsslangen en -kappen. 

 

2 uur = 2 accreditatiepunten

Oncologische ulcera en oncologische wonden 

De oncologische wondzorg maakt onderscheid tussen oncologische wonden en oncologische ulcera: de behandeldoelen ervan zijn verschillend. De ulcera zijn de huiddefecten die ontstaan door het tumorproces. De wonden ontstaan door de behandeling van kanker, bijvoorbeeld radiotherapie of chirurgie. 

 

Bij deze wonden is het WCS-classificatiemodel niet toepasbaar. De oncologische wonden en ulcera vragen dan ook om een andere aanpak.  

 

Over oncologische ulcera zijn weinig gegevens bekend. In de praktijk blijkt het vaak te gaan om patiënten met een huidtumor, mammacarcinoom, tumor in het hoofd-halsgebied, gynaecologische tumor of rectumcarcinoom. Dit hangt enerzijds samen met de prevalentie van deze tumoren en anderzijds met hun neiging in de huid te groeien en zo een oncologisch ulcus te vormen. Ulceraties in de huid treden op bij 0,7 tot 9 procent van alle patiënten met kanker.

 

2 uur = 2 accreditatiepunten  

Interesse?

Verbreed je kennis en kunde en volg een geaccrediteerde scholing bij Bosman. Wil je weten wat Bosman voor jou kan betekenen? Plan dan vrijblijvend een afspraak. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je verder te helpen. 

  

Maak een afspraak