Extra hulpmiddelen bestellen

 

Wij zoeken goed uit hoeveel materiaal u hoe vaak mag bestellen volgens uw zorgverzekeraar. Wanneer u meer wilt bestellen, of vaker, dan kan het zijn dat u de kosten daarvoor zelf moet betalen. Behalve als uw behandelaar toestemming geeft voor dit meerverbruik. Voordat wij de extra hulpmiddelen leveren, overleggen wij daarom altijd eerst met uw verpleegkundige.

 
Goedkeuring van uw arts of verpleegkundige

Als blijkt dat u extra hulpmiddelen nodig heeft, dan moet uw behandelend arts of verpleegkundige hiervoor goedkeuring geven. Pas als dit akkoord is, sturen wij u de hulpmiddelen toe. 

 

Voorkomen van verspilling

Wij voorkomen graag verspilling van materialen. Dat betekent dat we proberen om ‘onnodige’ bestellingen tegen te gaan. Daarmee bedoelen we dat het voor u niet nodig is om veel meer hulpmiddelen in huis te hebben dan noodzakelijk. Als u te veel bestelt, houdt u materialen over die uiteindelijk niet worden gebruikt. Dat zou verspilling zijn en dat is zonde van het geld en het milieu. Door zo veel mogelijk op maat te leveren, werken we samen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de gezondheidszorg.
       

Extra bestellen voor uw vakantie

Wanneer u voor een langere periode op vakantie gaat, kan het zijn dat u extra materiaal mee wilt nemen. Het verschilt per zorgverzekeraar of u deze extra hulpmiddelen kunt bestellen en hoeveel. Bosman zoekt dat graag voor u uit. Het is namelijk mogelijk dat dit niet zomaar kan en dat u tijdens die vakantieperiode zelf uw hulpmiddelen moet regelen bij bijvoorbeeld de lokale apotheek. U zou dan eventueel uw hulpmiddelen zelf bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren.