Body tekst

Aanleiding zijn de veranderingen in het zorglandschap. Ingrid Goven, Directeur ApotheekZorg Hulpmiddelen, is blij met deze toekomstgerichte stap: “Met de expertise en de IT-systemen van Bosman optimaliseren we de zorg voor onze patiënten. De patiënt houdt de volledige keuzevrijheid over hoe hij zijn hulpmiddelen wil bestellen en ontvangen. Of dit nu via de apotheek of thuis is. Zo houden we de zorg toegankelijk.”

 

Op dinsdag 26 september tekenden Pieter-Jan Jongeling, Regional Director bij Asker, en Ard van der Meij, CEO Mosadex Groep, voor het partnerschap, waarin Bosman een meerderheidsbelang in ApotheekZorg Hulpmiddelen heeft. ApotheekZorg Hulpmiddelen, momenteel onderdeel van Mosadex Groep, ondersteunt ruim 800 lokale apothekers in Nederland bij de medische hulpmiddelenzorg en levert zorg direct en via de lokale apotheken aan de patiënt. Het team bestaat uit zorgprofessionals met een specialisme in drinkvoeding en diabetes-, wond- en continentiezorg. Het bedrijf stelt mensen in staat een betere kwaliteit van leven te ervaren door middel van advies en de verstrekking van medische hulpmiddelen rechtstreeks aan de patiënt of via de vertrouwde lokale apotheek. Daarmee sluiten de visies van ApotheekZorg Hulpmiddelen en Bosman naadloos op elkaar aan.

 

Krachtenbundeling voor zorg dichtbij

Ingrid Goven is van origine apotheker en weet hoe belangrijk de toegevoegde waarde is van de lokale apotheker als zorgverlener. “Naast het persoonlijke contact kan de apotheker een belangrijke rol hebben in spoedsituaties, waarbij patiënten snel hulpmiddelen nodig hebben.” Denk bijvoorbeeld aan katheter- of wondmateriaal dat direct geregeld moet worden. “De dienstverlening aan patiënten blijft met deze groeistap van een onveranderd hoog niveau en in lijn met de contractafspraken met zorgverzekeraars. We bundelen onze krachten met Bosman en verbinden daarmee hun bedrijfsproces met het netwerk van Mosadex Groep in de eerste lijn. Zo houden we de hulpmiddelenzorg in de wijk. Hierdoor staat de hulpmiddelenzorg dicht bij de patiënt, waarborgen we de zorg en heeft de patiënt de regie.”

 

Trends in zorgsector aanleiding voor het partnerschap

Meerdere veranderingen in de zorgbranche zijn aanleiding voor de samenwerking. Door langdurig stijgende kosten in de gezondheidszorg kopen zorgverzekeraars steeds scherper in. Zorgverzekeraars maken vaker contractafspraken met landelijke leveranciers van medische hulpmiddelen, zoals Bosman, in plaats van met individuele apotheken. Naast de komst van het Integraal Zorgakkoord waarin landelijke afspraken staan om onder andere de eerstelijnszorg te versterken, is ook de motie Van den Berg c.s. (28/3/23) aanleiding tot deze samenwerking. Deze motie van de Tweede Kamer vraagt om verkenning van verstrekking aan patiënten van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen door de lokale apotheek, met als doel deze als belangrijk kanaal voor patiënten te behouden. De samenwerking tussen zorgaanbieders en leveranciers van medische hulpmiddelen wordt dus steeds belangrijker.

 

Sterke positie als vertrouwde partner

De Europese Asker Healthcare Group heeft een groeiplatform opgericht bestaande uit sterke lokale spelers met in Nederland o.a. Bosman en MediReva. “De geïntensiveerde samenwerking met ApotheekZorg Hulpmiddelen geeft hier een verdergaande invulling aan.” zegt een trotse Pieter-Jan Jongeling. Dankzij de schaalgrootte vanuit Asker krijgt ApotheekZorg Hulpmiddelen meer mogelijkheden op het gebied van inkoop, systemen en logistiek. Met het partnerschap verstevigen beide partijen hun positie als vertrouwde partner in de medische hulpmiddelen branche voor de zorg. “Wij slaan de handen ineen om zo de beste patiëntenzorg tegen zo laag mogelijk integrale zorgkosten te realiseren.” aldus Pieter-Jan Jongeling.

 

Voor het partnerschap is deze maand goedkeuring gegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit. De locatie van ApotheekZorg Hulpmiddelen in Sittard blijft met de versterkte samenwerking gehandhaafd, evenals de naam ApotheekZorg Hulpmiddelen.

 

FOTO-ONDERSCHRIFT:
Regional Director bij Asker Pieter-Jan Jongeling (links), CEO van Mosadex Groep Ard van der Meij en Directeur ApotheekZorg Hulpmiddelen Ingrid Goven slaan de handen ineen voor behoud van lokale patiëntenzorg door het verstevigen van hun samenwerking.
 

Website ApotheekZorg Hulpmiddelen: Welkom | Starten Met Hulpmiddelen | ApotheekZorg Hulpmiddelen