Privacy

 

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Bosman Medische Hulpmiddelen B.V. (hierna: Bosman). Wij begrijpen het belang van uw privacy. Wij verwerken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en doen dit volgens de geldende wet- en regelgeving. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie door ons wordt verzameld en hoe we deze informatie gebruiken. Deze verklaring heeft betrekking op alle (telefonische) aanvragen bij Bosman, op de website Bosman.com en de online portalen MijnBosman en ZorgPortaal. Deze verklaring geldt niet voor andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

 

Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een enquête kan u worden gevraagd (een of meerdere van) de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 

 • Personalia/ identificatiegegevens, inclusief contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc;
 • Verwijzer;
 • Verzekering;
 • Overige administratieve gegevens;
 • Indien noodzakelijk gezondheidsgegevens.

 

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 

 • Uitvoering geven aan de overeenkomsten met zorgverzekeraars, ziekenhuizen of verpleeghuizen/ verzorgingshuizen;
 • Adequate inzet van medische hulpmiddelen;
 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
 • Beantwoording van vragen en afhandeling van klachten;
 • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van (wettelijke) verplichtingen en/ of ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Informeren van u over ontwikkelingen of diensten van Bosman (of de aan haar gelieerde ondernemingen), over ontwikkelingen in uw zorggebied en/ of over producten.

 

Door het opgeven van uw (gezondheids)gegevens - bijvoorbeeld door het beantwoorden van onze vragen of het invoeren van gegevens in de online portalen - geeft u uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden. Zonder uw toestemming kunnen wij u niet van dienst zijn. Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Gegevens die niet meer bewaard hoeven te blijven, worden zo spoedig mogelijk verwijderd.   

 

Bosman heeft de gegevensverwerking gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Deze meldingen zijn in het online register te raadplegen op de website van het Cbp. Bosman kan gesprekken tussen de klantenservice van Bosman en haar klanten meeluisteren of opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training en/ of kwaliteitsbewaking. Op uw verzoek wordt het opnemen van het telefoongesprek stopgezet. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Uw contactgegevens gebruiken wij verder om u te informeren over producten en diensten van onszelf; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice: info@bosman.com.

 

Informatie aan derden

Bosman kan uw gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen van Bosman. Bosman zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw verzoek of indien wij uw toestemming hebben verkregen voor het verstrekken van uw gegevens. Onder derden wordt verstaan, ziekenhuizen, verpleeghuizen/ verzorgingshuizen, leveranciers en verzekeraars van hulpmiddelen alsmede derden die deze informatie aan het doorgeleiden. Daarnaast kan Bosman gegevens delen met andere dan hiervoor genoemde derden met als doel te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de verbetering van onze dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven.

 

Cookies

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaalbezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

 

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit houdt in dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden evenals gelijksoortige data. De informatie in cookies bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens zoals eventueel verstrekte betaalgegevens.

Wij maken gebruik van sessiecookies die automatisch worden verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast gebruiken we cookies die op een bepaald moment automatisch verlopen en een unique-id cookie die ervoor zorgt dat wij kunnen herkennen of u een unieke of terugkerende bezoeker bent.

 

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. In sommige browsers kunt u instellen dat cookies automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browserinstellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. 

 

Als cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. De domeinnamen van de siteservers die de cookies kunnen doorgeven, zijn Bosman.com, MijnBosman.com of Zorgportaal.bosman.com.

 

Bosman kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Bosman te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming. voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

 

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat in de toekomst een of meer onderdelen of activa van Bosman worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

 

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Bosman heeft daarom haar systemen en programma`s dusdanig beveiligd om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

 

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina als u ingelogd bent in MijnBosman of ZorgPortaal. Indien u een nieuwsbrief of informatie van Bosman en/ of aan haar gelieerde ondernemingen ontvangt en u deze niet meer wilt ontvangen kunt u zich daarvoor afmelden via de link in de nieuwsbrief of via de klantenservice van Bosman. Uw afmelding zal dan zo snel mogelijk worden verwerkt. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@bosman.com.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@bosman.com.

 

September 2015