Vergoeding stomamaterialen door CZ

 

2016 - 2017

Sinds 1 januari 2016 heeft Bosman geen contract meer met de CZ-groep voor de levering van stomamaterialen. Vraag aan uw CZ-zorgverzekeraar welke leverancier u vanaf 2016 van stomamaterialen kan voorzien. 

 


2015

Vanaf 1 januari 2015 gaat CZ als enige zorgverzekeraar werken met een dagprijsvergoeding voor stomamaterialen. Dit betekent dat Bosman per dag een vast bedrag bij CZ in rekening brengt.

 

Dagprijsvergoeding

Op uw bericht van vergoeding ziet u niet langer een opsomming staan van materialen, maar de dagprijs. Bijvoorbeeld: januari (31 dagen x dagprijs), februari (28 dagen x dagprijs). Krijgt u van Bosman een voorraad stomamaterialen voor meerdere maanden? Dan worden de dagen van die maanden opgeteld, bijvoorbeeld: januari en februari (59 dagen x dagprijs). Het kan zijn dat u, door de nieuwe manier van vergoeden in 2015, eerder dan u gewend bent uw eigen risico (€ 375 in 2015) verbruikt. Gespreid betalen van uw eigen risico is mogelijk. Kijk voor de mogelijkheden op de website van CZ.

 

Reglement Hulpmiddelen

 

  • Stomahulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
  • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding.
  • Bosman is een door CZ gecontracteerde zorgaanbieder.
  • Bosman verzorgt de declaratie voor u bij CZ.
  • U heeft een verwijzing nodig van een arts of verpleegkundige.

 

Gemiddeld verbruik

Verbruiksnormen stomamaterialen CZ

 

Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

 


CZ | Delta Lloyd | CZ Direct | OHRA 

 

CZ maakt gebruik van de volgende tussenpersonen: IAK