Wij werken samen met de complete zorgketen

Bij Bosman streven we naar gezondheidswinst voor de patiënt, het reduceren van de totale kosten van de zorg en een duurzame waardeketen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, zorgverzekeraars en fabrikanten.

We werken effectief samen in de zorgketen om het voor zorgprofessionals zo eenvoudig mogelijk te maken de medische hulpmiddelen te verstrekken. Onder regie van de behandelend arts leveren wij de juiste hulpmiddelen bij de mensen thuis, in het ziekenhuis, de zorginstelling of via de apotheek. 

 

Bosman zorgketen