Extra continentiemateriaal bestellen

 

Bosman zoekt voor al haar klanten goed uit hoeveel continentiemateriaal u hoe vaak mag bestellen volgens uw zorgverzekeraar. Het moment dat u meer wilt bestellen, of vaker, dan kan het zijn dat u de kosten daarvoor zelf moet betalen. Behalve als uw continentieverpleegkundige toestemming geeft  voor dit meerverbruik.

 

Goedkeuring van uw arts of verpleegkundige

Is het noodzakelijk dat u extra continentiemateriaal ontvangt, dan zal uw continentieverpleegkundige hier goedkeuring voor moeten geven. Is dit akkoord, dan kunnen wij u extra continentiemateriaal toezenden. Bosman overlegt hierover altijd met uw verpleegkundige.

 

Voorkomen van verspilling

Bosman levert uw materiaal op maat. Het moment dat u veel meer materiaal in huis zou hebben dat nodig is, zou ‘verspilling’ zijn. Van geld en van milieu. U ontvangt dan ook precies wat met u is afgesproken. Door ‘onnodige’ bestellingen tegen te gaan, werken wij mee aan het zo laag mogelijk houden van de zorgkosten.

       

Extra bestellen voor uw vakantie

Wanneer u voor een langere periode op vakantie gaat, kan het zijn dat u toch graag extra materiaal mee wilt nemen. Het verschilt per zorgverzekeraar of u deze extra hulpmiddelen kunt bestellen en hoeveel. Bosman zoekt dat graag voor u uit. Het is namelijk mogelijk dat dit niet zomaar kan en dat u tijdens die vakantieperiode zelf uw hulpmiddelen moet regelen bij bijvoorbeeld de lokale apotheek. U zou dan eventueel uw hulpmiddelen zelf bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren.